Contract Cazare

Contract Cazare
PDF Imprimare Email
CAP.I.PARTILE CONTRACTANTE

Intre __________________________________,inregistrata la ONRC Constanta sub ____________________________,CIF _____________,cont bancar

_______________________________________________,cu sediul social in ______________________________________________,reprezentata legal de ____________________________________, in calitate de beneficiar,

SI

D-l/D-na/ _____________CNP_________________________cu domiciliul in ________________, str.___________bl.___sc.___et.___ap.___jud._______, posesor al cartii de identitate seria ____ nr.__________,in calitate de turist,

CAP.II.OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1.Obiectul contractului il constituie cazarea intr-un numar de ___camere situate in Bungalow Corbu Golf, in Casa Pescareasca / Casa Dobrogeana / Corbu Golf 1 pentru nr.___nopti.

ART.2.Numarul de persoane este de ____adulti si ____copii.

ART.3.Pretul pachetului este de _____euro si se va achita un avans de 50% in momentul rezervarii(semnarii contractului),iar diferenta de 50% in momentul sosirii.Plata se face in lei la cursul BNR din ziua platii.

CAP.III.OBLIGATIILE PARTILOR

ART.4.Obligatiile beneficiarului;

-sa puna la dispozitia turistului camerele si bucataria aferenta cu facilitatile existente,fara mancare sau alte servicii.

ART.5.Obligatiile turistului:

-sa se autogospodareasca in ceea ce priveste pregatirea si servitul mesei,respectand regulile de ordine interioara afisate.

CAP.IV.DISPOZITII FINALE

Art.6.Cazarea in camere incepe in data sosirii, orele 16.00, turistul avand obligatia ferma de a preda camerele si de a elibera parcarea pana la orele 12.00 in ziua plecarii.Depasirea orei 12.00 in data plecarii presupune plata unei noi zile de cazare pentru fiecare camera in parte.

Art.7.Mentionam ca acest contract este ferm,in sensul ca nu se pot schimba datele si termenele prevazute in contract,iar in cazul in care turistul nu respecta datele contractuale,este de acord sa piarda integral suma achitata si contractul devine nul de drept.

Art.8.In cazul in care nu se va achita contravaloarea avansului la termenul stabilit,beneficiarul nu- si asuma obligatia rezervarii perioadei de cazare mentionata in contract.

Art.9.In cazul in care nu se respecta perioada de cazare,intelegand prin aceasta ca turistul doreste sa plece mai devreme de termenul stabilit din vointa proprie,sau orice alt motiv, acesta este de acord sa piarda contravaloarea achitata pentru zilele turist la care renunta.

Art.10.Nu este permis accesul persoanelor straine in incinta complexului, acces au doar persoanele care au achitat si s-au cazat(rugam a nu se interveni sau insista).

BENEFICIR TURIST